Att göra om det uppstår en nödsituation med lustgas

Om du inte kan väcka någon med lustgas eller om du är orolig för att de kan ha lidit en huvudskada från ett läkemedelsrelaterat fall – ring en ambulans omedelbart

Alltid telefon 112 för en ambulans och berätta för operatören att personen har överdoserat lustgas (polisen kommer vanligtvis inte att komma om personen inte dör eller blir våldsam). Du bör också:

om personen är medvetslös av lustgas, lägg dem på deras sida, i återhämtningspositionen stanna hos personen försök att inte panik kontrollera deras andning, rensa deras luftvägar gör mun-till-mun återupplivning om de slutar andas lustgas.

Om personen har blandat kväveoxid med andra droger som lustgas, berätta för NSW Ambulansparamedic exakt vad de har tagit. Sjukvårdare är där för att hjälpa. I allmänhet involverar paramediker inte polisen om det inte finns fara för sig själva eller andra personer/barn, någon dör eller ett brott (t.ex. våld eller stöld) har begåtts med lustgas.

Men vill du veta mera om lustgas så finns det massa info på nätet. När vi testa lustgas för första gången var vi också osäkra, men läs på om lustgas för att få en bättre förståelse. lustgas är inte farligt om du använder det normalt utan att överdosera det.

Tyvärr är det många som just överdoserar lustgas när dem tagit andra droger, så undvik det :P..